Ayurveda on vanha hoitomuoto

Ayurveda on ikivanha terveydenhuoltojärjestelmä, joka perustuu erityisesti eri kehotyyppeihin ja ravitsemukseen. Ayurvedassa tarkoituksena on huomioida kehon tarpeet ennalta määritellyn tyypin mukaan ja kohdistaa ravinto ja muut hoidot niin, että ne ovat sopivia juuri tietylle kehotyypille.

Kolme eri tyyppiä

Ayurveda on luontaislääketiedettä, jonka mukaan ihmistä hallitsee dosha eli kehotyyppi. Kehotyypillä on runsaasti vaikutusta esimerkiksi luontaiseen terveyteen ja alttiudelle tiettyihin sairauksiin. Jako ei ole absoluuttinen ja kaikki kehotyypit sisältävät myös elementtejä muista tyypeistä. Hallitseva kehotyyppi on kuitenkin se, jonka kanssa löytyy eniten yhteisiä ominaisuuksia.

Vata

Vata on energinen tyyppi, joka symboloi liikettä. Sen elementteinä on ilma ja eetteri ja vataan liitetäänkin usein keveys ja nopeus. Vata käyttäytyy kuin ilma, sen luonne on muuttuva, toisinaan kylmä ja ennustamaton. Ulkonäöltään vatat ovat usien kevyitä ja hoikkia. Heidän terveysongelmiinsa kuuluvat esimerkiksi ruuansulatusvaivat, kuten ummetus. Lisäksi tämä kehotyyppi kärsii helposti kylmistä käsistä ja jaloista, sekä kuivumisesta ja nivelvaivosta. Vata saavuttaa tasapainoa elämäänsä rutiineilla ja säännöllisellä elämänrymillä.

Pitta

Pitta on kahden elementin yhdistelmä, jotka ovat toisilleen vastakkaiset eli tuli ja vesi. Pittaa pidetään melko dynaamisena, mutta toisaalta määrätietoisen ja vakaana. Pitta-tyypin ihmiset ovat luontaisia johtajia ja saavat helposti muutkin innostumaan. Ulkonäöltään he ovat yleensä keskiarvotyyppejä sekä painon, että pituuden suhteen. Pitta-tyypin terveydelliset ongelmat liittyvät suorittamiseen ja stressiin ja he ovat taipuvaisia migreeniin.

Kapha

Kapha on kaikista kolmesta tyypistä vakain. Sen elementit ovat vesi ja maa ja kapha-tyypit edustavitkin usein luonteeltaan juuri näiden vakaita ja järkkymättömiä ominaisuuksia. Kaphat ovat rauhallisia ja tasapainoisia. He ovat myös fyysiseltä olemukseltaan melko suurikokoisia ja usein hitaita liikeissään. Kaphan terveysongelmat liittyvät ylipainoon ja hengitys ja verienkiertoelimistön sairauksiin. Liikunta on kaphalle tärkeää terveyden kannalta.

Ayurvedassa on kyse henkisestä tasapainosta

Ayuevedassa tarkoitus ei niinkään ole määritellä ja luokitella ihmisiä tiettyyn muottiin, enemmänkin päinvastoin. Kun oman kehotyyppinsä tunnistaa, se auttaa eteenpäin sekä tunne-elämässä, että fyysisesti. Ayurvedan avulla voi löytää esimerkiksi liikunnan ilon, kun kokeilee lajeja, joiden uskotaan olevan omalle kehotyypille sopivia. Lisäksi se ohjaa oikeanlaiseen ravitsemukseen ja kohti terveellisempiä elämäntapoja.